Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287406

OBCHODNÉ MENO: Amres s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47889/N

SÍDLO:  Názov obce: Dolné Obdokovce 51, PSČ: 951 02 

IČO: 52 279 537

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Roderik Šüttö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Obdokovce 51, Názov obce: Dolné Obdokovce, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 06.10.1992, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019

Meno a priezvisko: Ján Šüttö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Obdokovce 51, Názov obce: Dolné Obdokovce, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 24.08.1969, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roderik Šüttö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Obdokovce 51, Názov obce: Dolné Obdokovce, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 06.10.1992

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Šüttö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Obdokovce 51, Názov obce: Dolné Obdokovce, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 24.08.1969

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1