Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R287400

OBCHODNÉ MENO: MP Invest s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58853/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Branovo 11, Názov obce: Branovo, PSČ: 941 31 

IČO: 55 026 338

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Informačná činnosť

7. Administratívne služby

8. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Verejné obstarávanie

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marek Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Branovo 11, Názov obce: Branovo, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 25.02.1966, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Branovo 11, Názov obce: Branovo, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 25.02.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1