Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R287402

OBCHODNÉ MENO: SHAKER, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58866/N

SÍDLO:  Názov obce: Zemné 781, PSČ: 941 22 

IČO: 55 034 209

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Sťahovacie služby

8. Faktoring a forfaiting

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Finančný lízing

11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

17. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

23. Kuriérske služby

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Dizajnérske činnosti

27. Služby požičovní

28. Informačná činnosť

29. Verejné obstarávanie

30. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mohamed Shaker, Bydlisko: Názov obce: Zemné 781, PSČ: 941 22 , Dátum narodenia: 27.05.1999, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mohamed Shaker, Bydlisko: Názov obce: Zemné 781, PSČ: 941 22 , Dátum narodenia: 27.05.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1