Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287332

OBCHODNÉ MENO: Smiling Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34204/T

SÍDLO:  Názov obce: Dunajský Klátov 581, PSČ: 930 21 

IČO: 47 721 006

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné a marketingové služby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Administratívne služby

8. Prieskum trhu a verejnej mienky

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

11. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

12. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Attila Szabó, Bydlisko: Názov obce: Dunajský Klátov 581, PSČ: 930 21 , Dátum narodenia: 01.11.1986, Deň vzniku funkcie: 22.03.2014

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Szabóová, Bydlisko: Názov obce: Dunajský Klátov 581, PSČ: 930 21 , Dátum narodenia: 23.03.1987, Deň vzniku funkcie: 22.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Attila Szabó, Bydlisko: Názov obce: Dunajský Klátov 581, PSČ: 930 21 , Dátum narodenia: 01.11.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1