Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287328

OBCHODNÉ MENO: SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13673/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 1, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 250 783

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

3. výroba kovových výrobkov

4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (pohyblivých schodov) a ich častí

5. zámočníctvo

6. kovoobrábanie

7. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení - pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Brath, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 1701/57A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 23.05.1980, Deň vzniku funkcie: 22.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť bude konateľ podpisovať tak, že uvedie obchodné meno spoločnosti, svoje meno a svoju funkciu a pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti všetci konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore alebo koná konateľ spoločne s prokuristom tak, že k obchodnému menu spoločnosti a funkcii pripoja svoje meno a svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Németh, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 1016/6, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 26.08.1975, Deň vzniku funkcie: 06.08.2015

Meno a priezvisko: Peter Rigó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätej Alžbety 5748/8, Názov obce: Dunajská Streda-Malé Blahovo, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 13.07.1979, Deň vzniku funkcie: 06.08.2015

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Bugárová, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 463/23, Názov obce: Ohrady, PSČ: 930 12 , Dátum narodenia: 05.05.1981, Deň vzniku funkcie: 17.12.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista vždy spoločne s konateľom.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Schinac Verwaltungs GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstrasse 25, Názov obce: Wien, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 212367 f

Výška vkladu: 1 244 771,900000 EUR, Rozsah splatenia: 1 244 771,900000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 244 771,900000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 244 771,900000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 04.07.2002 formou notárskej zápisnice č. N 108/2002, Nz 100/2002 podľa slovenského práva.

2. Notárska zápisnica zo dňa 30.01.2003 č. N 17/2003, Nz 6632/2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1