Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287333

OBCHODNÉ MENO: SUN SYSTEM SR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13108/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 45, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 

IČO: 36 532 363

DEŇ ZÁPISU: 17.06.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž garážových a priemyselných automatických brán, navíjacích mreží a závor

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

5. prenájom stavebných zariadení

6. kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností

7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

8. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

9. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

10. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

11. výroba technických zdvíhacích zariadení

12. výroba a montáž tieniacej techniky

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Veronika Pláňovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1414/9, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 08.04.1990, Deň vzniku funkcie: 10.08.2015

Meno a priezvisko: Lukáš Mičo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Louka 386, Názov obce: Louka, PSČ: 69676 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.07.1992, Deň vzniku funkcie: 25.09.2015

Meno a priezvisko: Jozef Mičo, Bydlisko: Názov obce: Tasov 202, PSČ: 69663 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.03.1968, Deň vzniku funkcie: 25.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Mičo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tasov 202, Názov obce: Tasov, PSČ: 69663 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.03.1968

Výška vkladu: 6 673,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 673,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 673,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 673,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.05.1999 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.10.2000. Dodatok č. 1 zo dňa 27.10.2000 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Priechodná 23, Nitra, na: Komenského 45, Skalica.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1