Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287321

OBCHODNÉ MENO: MYO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20389/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavarská 10/H/8023, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 36 809 845

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. oprava pracovných nástrojov

2. výroba, predaj, kompletovanie, montáž a konfigurácia strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti

3. prevádzkovanie hracích nevýherných automatov

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamná a propagačná činnosť

6. manažérska činnosť

7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb a doplnkových činností (upratovacie a čistiace práce)

8. obstarávanie služieb a činností so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností

9. prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení

10. vydavateľská činnosť

11. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

12. leasing všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie

13. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

14. výroba a predaj elektrických strojov a prístrojov

15. výroba, predaj, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov

16. výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť

17. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

18. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

20. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

21. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Kristián Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúškovo 195, Názov obce: Matúškovo, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 24.09.1974, Deň vzniku funkcie: 26.07.2007

Meno a priezvisko: Patrik Varjú, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Dalloša 1187/5, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 16.03.1974, Deň vzniku funkcie: 26.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému, alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kristián Horváth, Bydlisko: Názov obce: Matúškovo 835, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 24.09.1974

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Patrik Varjú, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Dalloša 1187/5, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 16.03.1974

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1