Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287323

OBCHODNÉ MENO: Petvet, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34445/T

SÍDLO:  Názov obce: Bohdanovce nad Trnavou 80, PSČ: 919 09 

IČO: 47 734 043

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MVDr. Miroslav Faga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská ulica 80/12, Názov obce: Bohdanovce nad Trnavou, PSČ: 919 09 , Dátum narodenia: 20.07.1960, Deň vzniku funkcie: 16.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ resp. konatelia v plnom rozsahu samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis konateľa k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MVDr. Miroslav Faga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská ulica 80/12, Názov obce: Bohdanovce nad Trnavou, PSČ: 919 09 , Dátum narodenia: 20.07.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1