Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287325

OBCHODNÉ MENO: QUANTUMM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30263/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 3157/24, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 46 873 147

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

3. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

6. výroba a montáž tieniacej techniky

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. vykonávanie odťahovej služby

17. sťahovacie služby

18. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

19. kuriérske služby

20. prevádzka malých plavidiel

21. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

22. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. prevádzkovanie výdajne stravy

24. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

25. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

26. počítačové služby

27. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. vydavateľská činnosť

29. finančný leasing

30. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

31. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

32. faktoring a forfaiting

33. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

34. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

35. prenájom hnuteľných vecí

36. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

37. administratívne služby

38. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

39. vedenie účtovníctva

40. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

41. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

42. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

43. prevádzkovanie športových zariadení

44. čistiace a upratovacie služby

45. reklamné a marketingové služby

46. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Miroslav Slahučka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Cankova záhrada 3129/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 29.04.1976, Deň vzniku funkcie: 16.10.2012

Meno a priezvisko: Silvia Slahučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Cankova záhrada 3129/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 14.04.1976, Deň vzniku funkcie: 16.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa koná tak, že podpisujúci konateľ k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Miroslav Slahučka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Cankova záhrada 3129/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 29.04.1976

Výška vkladu: 6 706,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 706,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 706,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 706,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1