Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287312

OBCHODNÉ MENO: GTX Servis s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31757/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 237/31, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 

IČO: 47 148 845

DEŇ ZÁPISU: 25.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

11. Chov vybraných druhov zvierat

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Šušol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.08.1982, Deň vzniku funkcie: 25.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Šušol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.08.1982

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1