Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287310

OBCHODNÉ MENO: GREGORR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22447/T

SÍDLO:  Názov obce: Neded 168, PSČ: 925 85 

IČO: 44 315 660

DEŇ ZÁPISU: 19.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja prírodných, technických a spoločenských vied

7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

10. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

11. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

13. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

14. výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení

15. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

16. počítačové služby

17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. informatívne testovanie, meranie, analýz a kontroly

20. vedenie účtovníctva

21. prenájom hnuteľných vecí

22. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

23. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

24. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

26. Zadávanie klinického skúšania liečiv

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Gregorovicsová, Bydlisko: Názov obce: Neded 168, PSČ: 925 85 , Dátum narodenia: 26.11.1998, Deň vzniku funkcie: 19.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ sám koná v mene spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Gregorovics, Bydlisko: Názov obce: Neded 168, PSČ: 925 85 , Dátum narodenia: 01.09.1973

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Katarína Gregorovicsová, Bydlisko: Názov obce: Neded 168, PSČ: 925 85 , Dátum narodenia: 26.11.1998

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1