Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287315

OBCHODNÉ MENO: INTECMA Slovakia s.r.o. "v konkurze"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18685/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 12, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 36 613 452

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. František Dohnal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hybešova 39, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.08.1973, Deň vzniku funkcie: 23.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alfred Bartik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anton Krieg-Gasse 2, Názov obce: Wiedeň, PSČ: 1230 , Štát: Rakúsko 

Výška vkladu: 2 655,513510 EUR, Rozsah splatenia: 2 655,513510 EUR

Meno a priezvisko: Klaus Bernard Günemann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grenzweg 38a, Názov obce: Willich, PSČ: D-47877 , Štát: Nemecko 

Výška vkladu: 2 655,513510 EUR, Rozsah splatenia: 2 655,513510 EUR

Meno a priezvisko: Ing. František Dohnal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hybešova 39, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 1 327,756755 EUR, Rozsah splatenia: 1 327,756755 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie Okresného súdu Trnava zo dňa 11.05.2015, sp. zn. 23K/38/2014 o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu INTECMA Slovakia, s. r. o. a ustanovení Mgr. Jany Petrášovej Laiferovej, Royova 9, 92101 Piešťany do funkcie konkurzného správcu úpadcu.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1