Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287303

OBCHODNÉ MENO: Dunalens s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43200/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkoblahovská 23, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 52 015 599

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

6. Zadávanie klinického skúšania liečiv

7. Dopravná zdravotná služba

8. Reklamné a marketingové služby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Poskytovanie služieb osobného charakteru

16. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaná oftalmologická ambulancia s odborným zameraním: oftalmológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul.práce 4644/23A, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 26.12.1968, Deň vzniku funkcie: 30.01.2019

Meno a priezvisko: MUDr. Noémi Zajosová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámoryho ul. 103/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 31.10.1969, Deň vzniku funkcie: 30.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul.práce 4644/23A, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Noémi Zajosová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámoryho ul. 103/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 31.10.1969

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1