Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287293

OBCHODNÉ MENO: AGROECO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19447/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 1151/26, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 

IČO: 36 721 603

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. výroba kŕmnych zmesí a premixov

4. prenajímanie poľnohospodárskych strojov a mechanizmov i s obsluhujúcim personálom

5. prevádzkovanie zavlahových zariadení

6. organizačné a ekonomické poradenstvo

7. poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná a živočíšna

8. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. kráľa Žigmunda 5729/22, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 10.01.1976, Deň vzniku funkcie: 12.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Tünde Somogyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá ulica 593/4, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 20.10.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dan-Slovakia Agrar A/S, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karlslundvej 14, Názov obce: Beder, PSČ: 8330 , Štát: Dánske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 26296978

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1