Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287294

OBCHODNÉ MENO: AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 112/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bacsáková 5, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 31 434 797

DEŇ ZÁPISU: 03.05.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Obchodná činnosť všetkého druhu tovaru, okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie štátu.

2. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. prenájom hnuteľných vecí

5. oprava a servis náradia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Silvia Méry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná Gala 168, Názov obce: Holice, PSČ: 930 34 , Dátum narodenia: 26.10.1979, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

Meno a priezvisko: Peter Kohári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Mihálya Marczella 6153/29, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 08.07.1983, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Kohári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Mihálya Marczella 6152/27, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 26.10.1959

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Kohári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Mihálya Marczella 6153/29, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 08.07.1983

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Silvia Méry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná Gala 168, Názov obce: Holice, PSČ: 930 34 , Dátum narodenia: 26.10.1979

Výška vkladu:  830,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  830,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Méry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná Gala 168, Názov obce: Holice, PSČ: 930 34 , Dátum narodenia: 11.08.1980

Výška vkladu:  830,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  830,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 16. 4. 1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 320

2. Spoločenská zmluva zo dňa 16. 04. 1993 bola doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 17. 02. 1994. Stary spis: S.r.o. 320

3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 25.04.1996. Stary spis: S.r.o. 320

4. Dodatkom č. 3 zo dňa 27.05.1998 (zmena sídla z: Dunajská Streda, Hlavná 46 na: Dunajská Streda, Bacsáková 5) bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1