Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287292

OBCHODNÉ MENO: Agro Support, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42725/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový Dvor 3394, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 

IČO: 48 277 371

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná a živočíšna

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Vedenie účtovníctva

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

8. Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Erik Jantzen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karslundvej 14, Názov obce: Beder, PSČ: 8330 , Štát: Dánske kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.03.1959, Deň vzniku funkcie: 26.08.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. kráľa Žigmunda 5729/22, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 10.01.1976, Deň vzniku funkcie: 30.11.2017

Meno a priezvisko: Ing. Tünde Somogyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá ulica 593/4, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 20.10.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Erik Jantzen koná a podpisuje za Spoločnosť samostatne. Ostatní konatelia konajú a podpisujú za Spoločnosť vždy aspoň dvaja spoločne. Konateľ podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Agri Consult ApS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karlslundvej 14, Názov obce: Beder, PSČ: 8330 , Štát: Dánske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 37183377

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DAN-SLOVAKIA AGRAR A/S, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karlslundvej 14, Názov obce: Beder, PSČ: 8330 , Štát: Dánske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 26296978

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.06.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného žzhromaždenia zo dňa 17.12.2015

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1