Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287394

OBCHODNÉ MENO: Wedea, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27411/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 1305/2, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 

IČO: 46 947 027

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Reklamné a marketingové služby

5. Fotografické služby

6. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jaroslav Ďurči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 1305/2, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 , Dátum narodenia: 27.03.1980, Deň vzniku funkcie: 14.12.2012

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Dúbravka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 97, Názov obce: Žitná-Radiša, PSČ: 956 41 , Dátum narodenia: 14.06.1986, Deň vzniku funkcie: 14.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Ďurči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 1305/2, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 , Dátum narodenia: 27.03.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Dúbravka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 97, Názov obce: Žitná-Radiša, PSČ: 956 41 , Dátum narodenia: 14.06.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1