Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287384

OBCHODNÉ MENO: SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10099/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 1900/64, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 36 294 080

DEŇ ZÁPISU: 25.02.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov

2. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

3. - maloobchod v rozsahu voľných živností

4. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

5. - sprostredkovanie obchodu

6. - montáž stropných kazetových podhľadov

7. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

8. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

10. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

11. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 885/37, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 09.09.1941, Deň vzniku funkcie: 25.02.1997

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 985/26, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.02.1968, Deň vzniku funkcie: 25.02.1997

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 1900/64, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 24.08.1977, Deň vzniku funkcie: 19.07.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 885/37, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 09.09.1941

Výška vkladu: 2 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 985/26, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.02.1968

Výška vkladu: 2 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 1900/64, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 24.08.1977

Výška vkladu: 1 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.01.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.1998 bol schválený dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. Valné zhromaždenie dňa 31.07.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.2.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1