Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287388

OBCHODNÉ MENO: TOFAS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29364/R

SÍDLO:  Názov obce: Nová Bošáca 170, PSČ: 913 08 

IČO: 47 506 989

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Ľubomír Jurika, Bydlisko: Názov obce: Nová Bošáca 91, PSČ: 913 08 , Dátum narodenia: 16.06.1978, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013

Meno a priezvisko: Ľubomír Světlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 12, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 01.11.1978, Deň vzniku funkcie: 01.10.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Ľubomír Jurika, Bydlisko: Názov obce: Nová Bošáca 91, PSČ: 913 08 , Dátum narodenia: 16.06.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľubomír Světlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 12, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 01.11.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1