Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287392

OBCHODNÉ MENO: VS MONT SK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23142/R

SÍDLO:  Názov obce: Lazy pod Makytou 1030, PSČ: 020 55 

IČO: 45 613 133

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

7. zámočníctvo

8. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

9. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

10. reklamné a marketingové služby

11. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

12. operatívnvy leasing

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. operatívny leasing

15. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu

16. odevná výroba

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. finančný leasing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 888, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 15.05.1975, Deň vzniku funkcie: 08.06.2010

Meno a priezvisko: Peter Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 145, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 25.09.1981, Deň vzniku funkcie: 08.06.2010

Meno a priezvisko: Milan Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 1786/2, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 24.04.1977, Deň vzniku funkcie: 08.06.2010

Meno a priezvisko: Jozef Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 145, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 11.03.1952, Deň vzniku funkcie: 30.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne v ústnom i písomnom styku a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Veteška, ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 888, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 15.05.1975

Výška vkladu: 1 004,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 004,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 1786/2, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 24.04.1977

Výška vkladu: 1 004,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 004,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 145, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 25.09.1981

Výška vkladu: 1 004,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 004,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Veteška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 145, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 11.03.1952

Výška vkladu: 1 004,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 004,000000 EUR

Meno a priezvisko: Božena Vetešková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubková 145, Názov obce: Lazy pod Makytou, PSČ: 020 55 , Dátum narodenia: 01.06.1955

Výška vkladu: 1 004,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 004,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 020,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 020,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1