Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287376

OBCHODNÉ MENO: PNEUMO-MED s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22180/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Škarvana 351/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 44 902 719

DEŇ ZÁPISU: 17.10.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie ambulancie v zdravotníckom povolaní a v študijnom odbore lekár v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

2. maloobchod a veľkoobchod

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. reklamná, inzertná a marketingová činnosť

6. vydavateľská činnosť

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. prenájom hnuteľných vecí

9. vedenie účtovníctva

10. účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo

11. faktoring a forfaiting

12. usporiadanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí

13. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

14. kancelárske a sekretárske služby

15. kopírovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Virčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Škarvana 351/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 30.04.1961, Deň vzniku funkcie: 17.10.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Virčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Škarvana 351/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 30.04.1961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1