Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287381

OBCHODNÉ MENO: RED POST TRENČÍN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27399/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad teheľnou 2228/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 46 942 742

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Distribúcia a rozdeľovanie reklamných materiálov vrátane reklamných vzoriek

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Horáčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad teheľnou 2228/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 31.10.1968, Deň vzniku funkcie: 13.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Horáčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad teheľnou 2228/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 31.10.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1