Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287377

OBCHODNÉ MENO: ProfiStart Partners s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15098/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 572/128, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 36 339 571

DEŇ ZÁPISU: 05.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

4. prieskum trhu a verejnej mienky

5. reklamná, propagačná, výstavnícka a inzertná činnosť

6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľných živností

7. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľných živností

8. organizačné zabezpečenie kurzov, školení, semninárov a spoločenských podujatí

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ rozsahu voľných živností

10. veľkoobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

12. maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou

13. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov

14. administratívne, kancelárske, sekretárske služby a preklady, tlmočníctvo /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/

15. automatizované spracovanie údajov

16. spracovanie údajov a súvisiace činnosti /služby súvisiace s činnosťou databánk/

17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

18. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

19. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

20. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

21. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zdenka Brúsilová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 572/128, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 20.04.1958, Deň vzniku funkcie: 05.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zdenka Brúsilová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 572/128, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 20.04.1958

Výška vkladu: 2 655,510000 EUR, Rozsah splatenia: 2 655,510000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Brúsil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 7683/2E, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 23.03.1980

Výška vkladu: 1 991,630000 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,630000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Brúsil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 7936/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 21.05.1981

Výška vkladu: 1 991,630000 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,630000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,770000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,770000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1