Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287373

OBCHODNÉ MENO: MOSTROJ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17814/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojtín 54, Názov obce: Mojtín, PSČ: 020 72 

IČO: 31 611 818

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovarov nevyžadujúci si osobitné povolenie

2. - sprostredkovateľská činnosť

3. - nákladná autodoprava

4. zámočníctvo

5. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Adamička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojtín 54, Názov obce: Mojín, PSČ: 020 72 , Dátum narodenia: 24.12.1966, Deň vzniku funkcie: 25.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Adamička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojtín 54, Názov obce: Mojtín, PSČ: 020 72 , Dátum narodenia: 24.12.1966

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 24.6.1994 podľa § 105 a nasl. zákč. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5805

2. Valné zhromaždenie konané dňa 2.1.1996, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5805

3. Valné zhromaždenie konané dňa 12.8.1996 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5805

4. Valné zhromaždenie konané dňa 06. 05. 1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného L+R TRANS, s.r.o. na MOSTROJ, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1