Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287380

OBCHODNÉ MENO: RCS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2849/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačná 1485, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 

IČO: 31 618 162

DEŇ ZÁPISU: 08.11.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - propagačná a reklamná činnosť

5. - pomocné stavebné práce

6. predaj nápojov na priamu konzumáciu

7. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

8. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

9. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

10. prevádzkovanie cestovnej agentúry

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oľga Kotianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačná 1832/29, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 06.12.1956, Deň vzniku funkcie: 24.05.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú za spoločnosť a za ňu podpisujú každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oľga Kotianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačná 1832/29, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 06.12.1956

Výška vkladu: 22 960,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  22 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  22 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ 85/94 zo dňa 4.11.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6319

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 6319

3. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 24.5.1996 bol prijatý Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6319

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia zo dňa 20.7.1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Zmena spoločenskej zmluvy (dodatok č.4) schválená valným zhromaždením dňa 8.3.1999.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.12.2002 schválilo rozšírenie predmetu činnosti a dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1