Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287370

OBCHODNÉ MENO: KOVEMA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2610/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 2624, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 31 603 939

DEŇ ZÁPISU: 31.03.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj

2. - zámočníctvo

3. - výroba kovových konštrukcií a ich častí

4. - výroba drôteného tovaru

5. - výroba píliarská a impregnácia dreva

6. - výroba drevených obalov, paliet, obkladov a podláh

7. - prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu

8. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Stavebné cenárstvo

13. Skladovanie

14. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Čistaice a upratovacie služby

18. Reklamné a marketingové služby

19. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

20. Prieskum trhu a verejnej mienky

21. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom

22. Donášková služby

23. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Jana Ďurcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľov 500, Názov obce: Súľov-Hradná, PSČ: 013 52 , Dátum narodenia: 28.11.1985, Deň vzniku funkcie: 29.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Jana Ďurcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľov 500, Názov obce: Súľov - Hradná, PSČ: 013 52 , Dátum narodenia: 28.11.1985

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.3.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5092

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve prijatý na valnom zhromaždení dňa 24.02.1997.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 86/2003, Nz 21362/2003 zo dňa 24.3.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1