Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287364

OBCHODNÉ MENO: Izol systém, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12543/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 1292/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 36 317 365

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb

4. ťažba dreva a pridružené služby

5. piliarska výroba a impregnácia dreva

6. organizovanie výstav

7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

8. skladovanie

9. predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu

10. sušenie dreva

11. opracovanie dreva a stavba drevených konštrukcií /chaty, chatky, zruby/

12. dyhovanie

13. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

14. prenájom dopravných prostriedkov

15. izolatérstvo

16. reklamná činnosť

17. marketing a management

18. pokládka parkiet

19. zemné a demolačné práce

20. montáž sadrokartónu

21. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Libuše Kuljovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabule 739/5, Názov obce: Tvrdonice, PSČ: 69153 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.06.1961, Deň vzniku funkcie: 20.02.2003

Meno a priezvisko: Juraj Ondruš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2162/16A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 15.02.1979, Deň vzniku funkcie: 28.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a koná v mene spoločnosti konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Libuše Kuljovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabule 739/5, Názov obce: Tvrdonice, PSČ: 69153 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.06.1961

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Ondruš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2162/16A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 15.02.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Riadne valné zhromaždenie dňa 11.11.2002 schválilo úplné znenie spoloč. zmluvy.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.02.2003 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodných podielov (zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 20.02.2003 a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.1. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.03.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.2.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1