Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287365

OBCHODNÉ MENO: J & D trading s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17834/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): T.G.Masaryka 21, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 

IČO: 36 778 257

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby a služieb

5. prenájom nehnuteľností v spojení s inými než základnými službami

6. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností

7. skladovanie

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. reklamné a propagačné činnosti

10. organizovanie kurzov, školení a seminárov

11. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

12. prenájom motorových vozidiel

13. pohostinská činnosť

14. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Duda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 10, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 06.12.1980, Deň vzniku funkcie: 06.10.2007

Meno a priezvisko: Daniel Sersen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šrobárova 182/5, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 08.10.1981, Deň vzniku funkcie: 22.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Duda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 10, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 06.12.1980

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Daniel Sersen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šrobárova 182/5, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 08.10.1981

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1