Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287368

OBCHODNÉ MENO: Juvitex, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15137/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 1320, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 36 339 903

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností

2. reklamná a propagačná činnosť

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

5. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

6. prieskum trhu a marketingová činnosť

7. prenájom strojov a technických zariadení

8. výroba konfekčného a textilného tovaru

9. výroba odevov a odevných doplnkov

10. výroba pracovných odevov

11. úprava a oprava textilného a odevného tovaru

12. prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností

14. pohostinská činnosť

15. poriadanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Paliesek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravská 1882/48, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 27.11.1975, Deň vzniku funkcie: 19.11.2004

Meno a priezvisko: Viktor Valach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 245/5, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 29.05.1975, Deň vzniku funkcie: 19.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Paliesek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravská 1882/48, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 27.11.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Viktor Valach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 245/5, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 29.05.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1