Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287366

OBCHODNÉ MENO: JÁN BUDAY BUILDING s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13700/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 379, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 327 816

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. vymáhanie pohľadávok formou faktoringu a forfaitingu

5. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností

6. poskytovanie sprostredkovateľských služieb v oblasti merania a regulácie tepla a teplej úžitkovej vody

7. vysúšanie budov

8. zatepľovanie budov

9. sklenárske práce

10. vedenie účtovníctva

11. administratívne práce, pisárske práce

12. automatizované spracovanie dát

13. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu, výber podnikateľských aktivít v oblasti taktiky a stratégie podnikania

14. reklamné činnosti

15. omietkárske práce

16. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín mimo keramických obkladov a dlažieb

17. sprostredkovanie dopravy

18. prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu

19. demolácie, zemné výkopové práce a prípravné práce pre stavbu

20. skladovanie

21. montáž sadrokartónových dielov

22. zváračské práce

23. lešenárske práce

24. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

25. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 124, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.06.1966, Deň vzniku funkcie: 01.08.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému názvu s.r.o. pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 124, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.06.1966

Výška vkladu: 6 972,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 39/2003, Nz 8349/2003 zo dňa 05.02.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1