Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287371

OBCHODNÉ MENO: M+T Industrial service, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13132/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 521, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 

IČO: 36 322 741

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maliarske a natieračské práce

2. lešenárske práce

3. demolacia a zemné práce

4. výroba konfekcie

5. zákazkové krajčírstvo

6. maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností

7. veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností

8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

9. podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárskej technológie

10. vodoinštalatérstvo

11. kúrenárske práce

12. kovoobrábanie včítane zvárania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Trník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 236, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 , Dátum narodenia: 02.06.1960, Deň vzniku funkcie: 27.02.2002

Meno a priezvisko: Michal Trník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 236, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 , Dátum narodenia: 01.10.1988, Deň vzniku funkcie: 06.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Trník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 236, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 , Dátum narodenia: 02.06.1960

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Trník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 236, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 , Dátum narodenia: 01.10.1988

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.2001 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1