Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287372

OBCHODNÉ MENO: MD-HOLZ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31373/R

SÍDLO:  Názov obce: Kameničany 136, PSČ: 018 54 

IČO: 46 906 941

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. počítačové služby

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. reklamné a marketingové služby

7. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marcel Dlesk, Bydlisko: Názov obce: Kameničany 136, PSČ: 018 54 , Dátum narodenia: 02.11.1979, Deň vzniku funkcie: 15.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marcel Dlesk, Bydlisko: Názov obce: Kameničany 136, PSČ: 018 54 , Dátum narodenia: 02.11.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1