Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287360

OBCHODNÉ MENO: Happy Pets s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18054/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievidzská 1998, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 

IČO: 36 806 927

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností

5. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

6. zabezpečovanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností

7. činnosť ekonomických a účtovných poradcov

8. vedenie účtovníctva

9. prieskum trhu

10. reklamná a propagačná činnosť

11. faktoring a forfaiting

12. požičiavanie motorových vozidiel

13. nákup a predaj motorových vozidiel - maloobchod

14. nákup a predaj motorových vozidiel - veľkoobchod

15. vydavateľská činnosť

16. organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

17. prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky

18. upratovacie práce

19. poradenská činnosť v oblasti obchodu

20. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

21. zhotovovanie web stránok

22. výroba krmív

23. výroba jednoduchých pomôcok pre drobnochovateľov

24. výroba pomôcok pre rybárov

25. výroba a predaj brúseného skla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Michal Michela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusno 560, Názov obce: Chrenovec-Brusno, PSČ: 972 32 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 08.09.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Michela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusno 560, Názov obce: Chrenovec-Brusno, PSČ: 972 32 , Dátum narodenia: 28.08.1980

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1