Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287358

OBCHODNÉ MENO: FIDE trading, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14447/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 379, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 333 778

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. krajčírstvo

5. výroba kŕmnych zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anna Budayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 124, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 04.01.1975, Deň vzniku funkcie: 24.02.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Budayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 124, Názov obce: Považská Bystrica, Dátum narodenia: 04.01.1975

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou (notárska zápisnica N 469/2003, Nz 115901/2003 zo dňa 8.12.2003) podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1