Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287353

OBCHODNÉ MENO: DS Trading, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12581/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 540/17, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 317 683

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť

2. prenájom nehnuteľností

3. reklamná činnosť

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod)

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod)

6. predaj hotových jedál na priamu konzumáciu /bez prípravy/

7. predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu

8. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov ako aj bezmäsitých jedál a obvyklých príloh

9. výroba výrobkov z gumy a plastov

10. prevádzkovanie parkoviska

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erik Anger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Samota Skalica 521/1, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 28.12.1973, Deň vzniku funkcie: 27.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Anger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Samota Skalica 521/1, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 28.12.1973

Výška vkladu: 16 596,959438 EUR, Rozsah splatenia: 16 596,959438 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 596,959438 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 596,959438 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.5.2001 schválilo prevod obchodného podielu, dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.7.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti - Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25.4.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy prijatím dodatku č. 2a.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy prijatím dodatku č. 3.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.10.2003 schválilo prevod obchodného podielu zmluvou o prevode obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy prijatím dodatku č. 4.

7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25.2.2004 schválilo zmenu sídla spoločnosti. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.02.2004.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1