Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287359

OBCHODNÉ MENO: GAJA Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40561/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 41/9, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 

IČO: 53 239 849

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Prevádzkovanie výdajne stravy

3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

6. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. Poskytovanie služieb súvisicich so starostlivosťou o zvierata

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Výroba nápojov

10. Poľnohospodárska činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 41/9, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 22.12.1991, Deň vzniku funkcie: 26.08.2020

Meno a priezvisko: František Sobolčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála Svobodu 852/19, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 19.12.1981, Deň vzniku funkcie: 27.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 41/9, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 22.12.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1