Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287355

OBCHODNÉ MENO: EL. STRECHY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36443/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárno 1033/26, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 

IČO: 51 709 350

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Administratívne služby

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erik Herák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárno 1033/26, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 , Dátum narodenia: 19.06.1993, Deň vzniku funkcie: 10.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Štefan Herák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárno 1033/26, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 , Dátum narodenia: 06.10.1970, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Herák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárno 1033/26, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 , Dátum narodenia: 19.06.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1