Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R287349

OBCHODNÉ MENO: Vargová s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44392/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2393/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 

IČO: 55 031 951

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. Poskytovanie služieb v rybárstve

3. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Vedenie účtovníctva

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Administratívne služby

19. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2393/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 23.03.1992, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2393/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 23.03.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1