Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287231

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Spin Master International B.V., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1890/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 45 856 265

DEŇ ZÁPISU: 02.10.2010

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. prieskum trhu a verejnej mienky,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belániková 3574/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 21.04.1982, Deň vzniku funkcie: 09.07.2020

 

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Tomčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černockého 5a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 , Dátum narodenia: 05.04.1987, Deň vzniku funkcie: 09.07.2020

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná vedúci organizačnej zložky samostatne. Za organizačnú zložku je oprávnený podpisovať vedúci organizačnej zložky, a to tak, že k napisanému alebo vytlačenému menu organizačnej zložky prípoji svoj podpis.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa Spin Master International S.á r.l., zo dňa 06. 09.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2010 zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie vedúceho podniku zo dňa 11.05.2012.

3. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 13.12.2012.

4. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 05.06.2015.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Spin Master International B.V.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kingsfordweg 151, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1043GR , Štát: Holandské kráľovstvo 

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Holandská obchodná komora Číslo zápisu: 52118339

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia:

Obchodné meno/názov: Spin Master Acquisition Inc., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suite 200, King Street West 225, Názov obce: Toronto, Ontario, PSČ: M5V 3MZ , Štát: Kanada , Iné identifikačné číslo: 2192648, Deň vzniku funkcie: 18.06.2018

Zástupca

Meno a priezvisko: Mark Segal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suite 200, King Street West 225, Názov obce: Toronto, Ontario, PSČ: M5V 3MZ , Štát: Kanada , Dátum narodenia: 25.06.1964, Deň vzniku funkcie: 18.06.2018

Meno a priezvisko: Chris Harrs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suite 200, King Street West 225, Názov obce: Toronto, Ontario, PSČ: M5V 3MZ , Štát: Kanada , Dátum narodenia: 13.12.1961, Deň vzniku funkcie: 18.06.2018

Obchodné meno/názov: Rotax Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kennemerweg 8, Názov obce: Bloemendaal, Noord-Holland, PSČ: 2061HS , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 33303567, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Zástupca

Meno a priezvisko: Roger Henricus Leonardus Brands, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kennemerweg 8, Názov obce: Bloemendaal, Noord-Holland, PSČ: 2061HS , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 20.10.1960, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Členovia štatutárneho orgánu konajú v mene spoločnosti spoločne v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1