Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287261

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Versalis International S.A., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2361/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 47 611 561

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2014

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Pavlíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ungarova 677/2, Názov obce: Praha, Malešice, PSČ: 10800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.02.1964, Deň vzniku funkcie: 01.10.2021

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je splnomocnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 13.09.2013.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Versalis International S.A.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Giumard 1A, Názov obce: Brusel, PSČ: 1040 , Štát: Belgické kráľovstvo 

PRÁVNA FORMA: súkromná akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Register spoločností Belgicka Číslo zápisu: 0422.362.942

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Marcello Poidomani, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Germania 35, Názov obce: Ragusa, PSČ: 97100 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 19.04.1960, Deň vzniku funkcie: 28.02.2017

Meno a priezvisko: Davide Calabro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): via Benedetto Croce 49, Názov obce: Rím, PSČ: 00142 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 13.09.1966, Deň vzniku funkcie: 27.07.2018

Meno a priezvisko: Giovanni Cassuti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): via Vivaio 12, Názov obce: Miláno, PSČ: 20122 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 21.07.1965, Deň vzniku funkcie: 12.04.2021

Meno a priezvisko: Carmine Masullo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): viale Papa Giovanni XXIII 23, Názov obce: Cologno Monzese, PSČ: 20093 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 22.07.1959, Deň vzniku funkcie: 10.04.2018

Meno a priezvisko: Alberto Navarretta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piazza San Nazaro in Brolo n. 15, Názov obce: Miláno, PSČ: 20122 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 25.08.1971, Deň vzniku funkcie: 23.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1