Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287262

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: viastore SYSTEMS GmbH, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 5856/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 52 239 861

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2019

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. Prípravné práce k realizácii stavby,

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

6. Administratívne služby,

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

9. Dizajnérske činnosti.

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Michael Bois, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hütwiesstr. 9, Názov obce: Ried, PSČ: 86510 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 25.03.1962, Deň vzniku funkcie: 09.03.2019

 

Meno a priezvisko: Anja Zschernig, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hüttauer Str. 23, Názov obce: Karlsbad, PSČ: 76307 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 01.06.1974, Deň vzniku funkcie: 05.12.2019

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky konajú a podpisujú vedúci organizačnej zložky samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: viastore SYSTEMS GmbH

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magirusstr. 13, Názov obce: Stuttgart, PSČ: 704 69 , Štát: Nemecká spolková republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Úradného súdu v Stuttgarte Číslo zápisu: HRB 17335

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Phillip Hahn-Woernle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magirusstr. 13, Názov obce: Stuttgart, PSČ: 70469 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.11.1977, Deň vzniku funkcie: 09.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konateľ Philipp Hahn-Woernle je oprávnený na samostatné konanie s oprávnením robiť v mene spoločnosti právne úkony so sebou samým vo vlastnom mene alebo ako zástupcom tretích osôb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1