Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287035

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Amaris Technologies, GmbH, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1218/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľová 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 35 914 246

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2004

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát,

2. poskytovanie softvéru, predaj hotových programov (softvéru) na základe zmluvy s autorom,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. nákup a predaj výpočtovej techniky,

6. organizovanie školení, kurzov a seminárov v oblasti výpočtovej techniky,

7. konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,

8. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. činnosť organizačných poradcov,

10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Arthur De Pauw, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grinzinger Allee 27/4, Názov obce: Wien, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 15.03.1975, Deň vzniku funkcie: 12.07.2012

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený robiť za zriaďovateľa všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 18.11.2004 o zriadení organizačnej zložky v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 1.5.2007.

3. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.04.2012. Zmena obchodného mena z pôvodnéhoTHALES Information Systems GmbH, organizačná zložka na nové Amaris Technologies, GmbH, organizačná zložka.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Amaris Technologies, GmbH

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Handelskai Rivergate 92; Gate 2D2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1200 , Štát: Rakúsko 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register Obchodného súdu Viedeň, FN 177463a

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Olivier, Gilles, François Brourhant, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin du Chable 240, Názov obce: Saint-Cergues, PSČ: 74140 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 19.09.1974, Deň vzniku funkcie: 01.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1