Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287184

OBCHODNÉ MENO: Nitriensis družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 733/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černockého 5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 

IČO: 51 400 383

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2018

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Vedenie účtovníctva

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Finančný lízing

10. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Marták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 4296/6, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 01.11.1986, Deň vzniku funkcie: 26.10.2021

Spôsob konania v mene družstva: Predseda družstva koná a podpisuje za družstvo vždy samostatne. Za družstvo sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 300,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   600,000000 EUR

   100,000000 EUR

   600,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená na ustanovujúcej schôdzi dňa 18.1.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva zo dňa 12.02.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1