Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287163

OBCHODNÉ MENO: Mars SR, kom. spol.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 133/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 8188/3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 31 342 175

DEŇ ZÁPISU: 15.02.1993

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamné a marketingové služby

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: Mars Holdings SR s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 44 346 468, Deň vzniku funkcie: 05.09.2008

Zástupca

Meno a priezvisko: Attila Zoltán Sófalvi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krisztina krt. 2-4, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1123 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 04.11.1972, Deň vzniku funkcie: 01.12.2021

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Radovan Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 19, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 23.09.1986, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022

Meno a priezvisko: Jan Záhumenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Valech 287/8, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.03.1988, Deň vzniku funkcie: 19.01.2022

Meno a priezvisko: Pavla Hanisch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sluneční 220/46, Názov obce: Jihlava – Horní Kosov, PSČ: 586 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.09.1987, Deň vzniku funkcie: 19.01.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za komanditnú spoločnosť: Pokiaľ má spoločnosť viac prokuristov, sú na zastupovanie spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť oprávnení tak, že je pri tom potrebný súhlasný prejav vôle vždy dvoch prokuristov a teda prokuristi podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Pokiaľ má spoločnosť jedného prokuristu, prokurista zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: Mars Holdings SR s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 44 346 468

Komanditisti

Obchodné meno/názov: Wrigley B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Taylorweg 5, Názov obce: Veghel, PSČ: 5466 AE , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 001280831

Výška vkladu: 21 681 480,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 681 480,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Direct2Pet Europe B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Taylorweg 5, Názov obce: Veghel, PSČ: 5466 AE , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 819782610

Výška vkladu:  219 005,000000 EUR, Rozsah splatenia:  219 005,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  21 900 485,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  21 900 485,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: WRIGLEY Slovakia kom. spol., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 465, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , IČO 44 374 542

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21. 1. 1993 podľa §§ 56 až 75 a §§ 93 až 104 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: Sr 342

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 10.9.1993. Stary spis: Sr 342

3. Uznesenie spoločnosti zo dňa 21.4.1997. Uznesenie spoločnosti zo dňa 15.8.1997. Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 320/97 zo dňa 20.8.1997. Stary spis: Sr 342

4. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 28.12.1998 do notárskej zápisnice č. NZ 594/98, N 668/98. Zmluva o prevode obchodného podielu komandistu zo dňa 28.12.1998.

5. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.12.1999 o zvýšení vkladu komanditistu.

6. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 4.7.2000 o zmene sídla.

7. Zápis o priebehu schôdze spoločníkov konanej dňa 6.12.1999.

8. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 27.12.2000.

9. Notárska zápisnica č. Nz 629/2001 zo dňa 12.11.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného MasterFoods Slovakia, kom. spol. na Masterfoods kom. spol. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 5.12.2001.

10. Rozhodnutie spoločníkov z 5.9.2002.

11. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 01.11.2002.

12. Funkcia konateľa komplementára E. Schailleeho sa končí dňom 06.09.2002.

13. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 27.10.2003 o zmene spoločenskej zmluvy.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.1.2004.

15. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.10.2004.

16. Zvýšenie základného imania na 542 774 000,- Sk rozhodnutím spoločníkov komanditnej spoločnosti zo dňa 26.10.2004.

17. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 30.5.2005.

18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2005.

19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2006 o zvýšení základného imania spoločnosti.

20. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 18.04.2007 o zmene obchodného mena z pôvodného Masterfoods kom. spol. na nové Mars SR, kom. spol.

21. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 10.12.2007.

22. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 08.01.2008.

23. Rozhodnutia spoločníkov zo dňa 4.9.2008 a 5.9.2008.

24. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 4.3.2009.

25. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 04.03.2010.

26. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 25.07.2011.

27. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 26.02.2013.

28. Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 14.09.2015.

29. Rozhodnutie jediného spoločníka - komplementára zo dňa 14.12.2015.

30. Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 24.01.2017.

31. Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 21.12.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1