Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287264

OBCHODNÉ MENO: VSE Solutions s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29833/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 35 867 523

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení,

7. výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania,

8. nákup a predaj klimatizačných, vzduchotechnických a chladiarenských zariadení,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti s elektrickými a elektronickými zariadeniami

10. projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky

11. projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení

12. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

14. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

15. Výkon činnosti energetického audítora

16. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Prípravné práce k realizácie stavby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových

21. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových

22. Opravy vyhradených technických zariadení tlakových

23. Opravy vyhradených technických zariadení plynových

24. Montáž určených meradiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Michal Adámek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 29/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 03.12.1981, Deň vzniku funkcie: 01.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Komenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomonosovova 2243/34, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 01.04.1984, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Východoslovenská energetika a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 31, Názov obce: Košice - mestská časť Staré mesto, PSČ: 042 91 , IČO 44 483 767

Výška vkladu:  510 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  510 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   510 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   510 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KVT servis s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 36 611 115

Obchodné meno/názov: KVT control s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 1, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 04 , IČO 45 968 543

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.10.2003 v zmysle ust. § § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme not. zápisnice zo dňa 11.01.2005

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1