Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287267

OBCHODNÉ MENO: Walcon s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27772/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľukatá 19093/24F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 35 847 760

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská činnosť v oblasti automatizácie, informačnej a výpočtovej techniky,

2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

3. automatizované spracovanie dát,

4. prekladateľské a tlmočnícke služby z/do slovenského, nemeckého a anglického jazyka,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

7. rozmnožovanie náhrádných nosičov záznamu obrazu a zvuku,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,

11. podnikateľské poradenstvo,

12. prenájom kancelárských strojov, prístrojov a zariadení vrátane počítačov,

13. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň,

14. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,

16. prenájom software (so súhlasom autora), hardwaru, telekomunikačnej techniky v rozsahu voľnej živnosti,

17. prenájom motorových vozidiel,

18. prieskum trhu a verejnej mienky,

19. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

20. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,

21. vedenie účtovníctva,

22. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

23. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,

24. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

25. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí a výstav,

26. skladovanie,

27. kuriérske služby,

28. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

29. predaj leteckých prepravných služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Lörinčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľukatá 19093/24F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 14.05.1971, Deň vzniku funkcie: 10.10.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jana Lörinčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľukatá 19093/24F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 14.05.1971

Výška vkladu: 6 638,790000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,790000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,790000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,790000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.1.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.5.2010.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.6.2011 - zmena sídla.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1