Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287258

OBCHODNÉ MENO: VB Partner, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35571/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedova 1487/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 35 929 499

DEŇ ZÁPISU: 08.04.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod,

2. organizovanie a usporadúvanie marketingových podujatí, seminárov, školení,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Natália Šeremetová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedova 1487/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 18.09.1963, Deň vzniku funkcie: 29.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť ako štatutárny orgán navonok zastupuje a menom spoločnosti koná každý konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa realizuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Natália Šeremetová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedova 1487/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 18.09.1963

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.02.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2006.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1