Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287259

OBCHODNÉ MENO: VDS GROUP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79960/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekulská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 46 582 363

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. vedenie účtovníctva,

4. reklamné a marketingové služby,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Filip Dušek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekulská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 26.05.1982, Deň vzniku funkcie: 10.03.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Filip Dušek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekulská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 26.05.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.02.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1