Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287248

OBCHODNÉ MENO: TOPLEK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118652/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 50 810 871

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. prenájom hnuteľných vecí

8. čistiace a upratovacie služby

9. reklamné a marketingové služby

10. donášková služba

11. prieskum trhu a verejnej mienky

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Kálig, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajčianska 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.07.1982, Deň vzniku funkcie: 01.04.2017

Meno a priezvisko: PhamDr. Marcela Trubačíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 715/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 18.03.1983, Deň vzniku funkcie: 19.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Kálig, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajčianska 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.07.1982

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Káligová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na barine 2978/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 08.11.1978

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: PhamDr. Marcela Trubačíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 715/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 18.03.1983

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mário Trubačík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 715/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 10.05.1981

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.2017 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1