Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287252

OBCHODNÉ MENO: TRICORP Development, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95700/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 35 970 979

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

7. marketing,

8. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,

9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Beleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Baránku 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 30.12.1956, Deň vzniku funkcie: 01.01.2014

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Krnáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 07.10.1983, Deň vzniku funkcie: 01.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme, k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CPI 3, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 47 235 152

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.2005 v zmysle §§ 76 - 92 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov konaného dňa 28.5.2007.

3. Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 27.1.2009.

4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 2.3.2011.

5. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 06.09.2012.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.09.2013.

7. Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 12.12.2013 osvedčujúca ich rozhodnutie o zmene právnej formy z verejnej obchodnej spoločnosti TRICORP Development, v. o. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným TRICORP Development, s. r. o.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.08.2014.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1